onsdag 16 september 2015

Tankar kring uppstartenSå är den första månaden på detta läsår snart avverkad. Fasiken vad roligt det har varit!
I år hade jag mycket energi med mig från det pedagogiska läslyftet. Inte bara från litteraturen utan kanske mest från alla samtal med deltagare men främst med Magnus, Annika, Sara och Therese.


Vi är inne på det tredje året på den numer inte alldeles nystartade skolan. Trots det är nästan allt nytt inför varje läsår. Nya elever, ny personal,  iordningställande av nya ytor för elever, nya beställningar av läromedel och digitala verktyg. Allt ska förberedas och göras på ett sätt som passar in på vår skola.
På skolan startade vi upp med att försöka skapa ett mer gemensamt tänk. Inte för att alla måste vara lika utan för att skaffa oss gemensamma modeller, gemensamt yrkesspråk men främst för att visa våra elever att vi är ett team som kanske undervisar olika men ändå tänker kring mycket tillsammans.IMG_0688.JPGVi planerade upp de två första veckorna med arbetspass kopplade till läroplanens förmågor för att försöka modellera hur de syns i våra olika ämnen. Värdeorden och förmågorna återkommer ju i kunskapskraven trots att det handlar om olika ämnen. Syftet var att ha lite som ett träningsläger inför vad som komma skall under terminen.
Jag är väl medveten om att t.ex. ett matematiskt resonemang skiljer sig från ett resonemang i samhällskunskap. Trots det anser jag att det är av stor vikt att eleverna får se hur ett resonemang kan se ut, att de får träna på att resonera och att vi kan visa dem det oavsett vilket huvudämne vi har.


Vi introducerade dessa två veckor med en kort pjäs där vi försökte skapa intresse och förståelse för det vi skulle göra.


Sedan övergick vi till att arbeta i olika pass, ibland åldersblandat för att de äldre skulle få visa och samarbeta med de något yngre eleverna men också för att skapa nya relationer mellan eleverna.


Vi resonerade, tränade på att försöka se saker utifrån olika perspektiv, analyserade, tittade på begrepp i olika sammanhang och på hur man kan presentera något man arbetat med i undervisningen med olika hjälpmedel och strategier.
Vi lade även in grundläggande övningar i källkritik och hur man söker på nätet. Vi kommer ju trots allt arbeta med det i de flesta ämnen. Eleverna fick även lite tid för att förbereda sina utvecklingssamtal i varje ämne.


Just vilka övningar vi hade och hur vi gjorde får nog bli ytterligare ett blogginlägg, annars blir detta alldeles för långt.


Så här i efterhand så skulle jag vilja göra om strukturen och ordningen på vissa moment för att göra det  ännu tydligare för eleverna vad vi tänkt att de skulle plocka med sig från alla pass men det var en bra början på något som vi kan vidareutveckla. Pröva och ompröva, våga se att det vi gör måste förbättras för att öka vår måluppfyllelse


Direkt i anslutning till de två uppstartsveckorna hade vi vårt “Helflippade föräldramöte”. Förra året flippade vi en del som vi ville att föräldrarna skulle ha sett och förberett sig på hemma. I år flippade vi allt.
På skolans hemsida finns faktiskt all information som man normalt sett drar det bad vi dem läsa och skicka in frågor kring om det fanns några. Vi bad dem titta på PedagogVärmlands film om betyg och för dem som behövde länkade vi en instruktionsfilm till vår lärplattform - SchoolSoft. Då vi ville skapa diskussion om frågor som mobiler och trivselregler formulerade vi även de frågor som vi ville att de skulle diskutera på mötet. Vi länkade även till några artiklar just kring mobilanvändandet i skolan.


Vår rektor inledde mötet genom att presentera all personal. Det tog ca 5 minuter. Sedan delade vi upp oss. Föräldrarna fick ett spelkort och uppgift att hitta sina likar och på varje bord låg de frågor de redan fått hem. Vi presenterade bara tanken med mötet igen och gav dem ca 35 minuter till frågorna. De hade jättebra diskussioner där alla var med. Sedan presenterade sig gruppen och lyfte fram det som de tyckte var viktigt från diskussionen.
Efter ca en timme var vi klara, vi hade inte gjort något mer än styrt så att alla kom till tals. Vi hade jättebra förslag och synpunkter med oss att arbeta vidare med och i princip alla 58 föräldrar som kom var NÖJDA.


Skärmavbild 2015-09-15 kl. 14.46.56.png


Trots att det självklart finns en hel del att tänka om kring är jag väldigt nöjd med starten på detta läsår. Ett läsår som känns lika spännande som de passerat hittills i min lärargärning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar