söndag 20 mars 2016

Dags för nytt #pedaläslyft - lite information

I somras startade jag, Magnus Blixt, Sara Bruun, Annika Sjödahl och Therese Linnér #pedaläslyft då vi läste James Nottinghams bok tillsammans. Det var väldigt givande och roligt att få dela sina tankar och diskutera med lärare från hela Sverige.


Nu är det snart dags för lässtart och vi vet att många sitter och väntar på att vi ska släppa den. Planeringen för #pedaläslyft.


Vi har diskuterat och funderat och kommit fram till att vi ju står för ramen men att #pedaläslyft är allas lyft. Alltså borde det finnas en större öppenhet för vad vi ska just lyfta


Vi startar tillsammans den 22/3 med en liten tråd, så att alla känner att startskottet har gått.


Sedan läser vi inledningen, kapitel 1 och strategi 1 under kommande vecka och kör en Hangout som Jenny Edvardsson kommer att moderera. Vi välkomnar Jenny som kommer att vara gästmoderator under denna omgång. Denna första Hangout kommer att gå av stapeln söndagen den 3/4 klockan 10.00. Under veckan kommer vi att lägga någon, några frågor i Facebookgruppen där alla kan vara med efter eget tycke och bidra med kloka tankar.


Känner du att du har något du vill lyfta skickar du bara ett PM till någon av oss (Lisa, Magnus, Therese, Jenny, Sara eller Annika) så lägger vi upp det som en fråga.


När vi läst den första delen kommer vi att  ge mer information om vilka delar vi valt att lyfta och när vi ska diskutera dem. Återigen, känner du att du vill bidra med tips eller något att lyfta så meddelar du oss.


Det kommer att bli 1-3 Hangouts till under våren. Datum levereras eftersom. Vi siktar på att avsluta detta #pedaläslyft i mitten på maj, vecka 20, så att det är klart innan terminen i skolan ska knytas ihop. Det brukar inte finnas tid över till annat då.
Om du vill vara med i någon Hangout anmäler du intresse i formuläret nedan:





fredag 18 mars 2016

Flippad läxa med praktiskt arbete blir instruktionsfilm

Eleverna i år 6 läser om inre och yttre krafter. Jag har haft en genomgång, eleverna har haft en läxa att läsa om det jag gått igenom som repetition i sin digitala geografibok från Gleerups.

Lektionen idag startar med ett läxförhör som finns i boken i form av självrättande frågor.
Sedan följer eleverna upp arbetet med att visa vad de kan genom att i text och med hjälp av olika praktiska övningar beskriva processerna kring inre krafter.

Alla grupper ska som slutresultat göra en kortfilm där man får se visuellt vad de beskriver och med ljud där de använder de begrepp som finns med. De ska även fundera på hur detta påverkar människor som lever i dessa områden och kunna ge exempel på konsekvenser och lösningar.

Detta är de olika gruppernas ämnen:

- Så blev det ett berg
- Reportage om en jordbävning
- Tsunami ett reportage med en praktisk övning i en stor balja
- Plattektonik - detta händer när plattorna rör sig, en översikt

Syftet är att:
- Få visa att man kan förklara processerna både i tal och skrift. (kommunikation)
- Jag som lärare får höra när eleverna diskuterar och resonerar hur man ska förklara och med vilka begrepp. (begrepp)
- Resonera över de konsekvenser som dessa krafter kan skapa. (analys)
- Det finns filmer och text som vi kan gå tillbaka och titta på.

Hoppas kunna lägga upp någon film inom kort.



onsdag 16 mars 2016

Alignment - geografi

Jag har funderat mycket på hur man kan tydliggöra tanken om alignment även för eleverna i min undervisning. Det finns en mycket bra mallbild i "Språkutvecklande SO-undervisning".
För mig är det självklart att det måste vara en tydlig plan från start till mål i ett arbetsområde.
Hur lyfter man fram alla viktiga delar i en planering utan att döda lusten att lära?

Ur: Språkutvecklande SO-undervisning av Maria Bjerregard och Björn Kindeberg


Idag skulle vi starta upp ett nytt arbetsområde där det ska handla om geografi, självklart kommer delar av de andra SO-ämnena beröras men då jag har en sjua ville jag att vi skulle fokusera på planeringen av arbetsområdet med avstamp endast i geografiämnet.

Inledningsvis frågade jag dem om de visste vad man ska arbeta med i geografi under 7-9. De hade sina aningar men blev nyfikna på vad det fanns för innehåll.

De fick då sätta sig med kunskapskraven och centralt innehåll och försöka förstå vad det handlade om. Uppgiften blev:
Hur tolkar ni det som står här och hur kan ni tänka er att man kan visa detta? I tjugo minuter satt alla i par och diskuterade. De stötte och blötte ord som "fältstudier", "migration", "produceras och konsumeras.
Efter tjugo minuter så skrev i i en Padlet vad de kommit fram till. Många hade tänkt lika, några hade fastnat i en diskussion men alla hade tänkt.


Det är nu det händer något festligt. Kunskapskraven kunde ha dödat lusten helt, det är svåra formuleringar och förstår man inte kan det kännas hopplöst. MEN det som hände var att alla idéer snarare drog igång en lust hos eleverna att börja jobba.




Det första som vi kom fram till var att just kartan är en viktig sak att ha kunskap om innan man börjar med annat. Då klassen är lite "ihopsatt" har inte alla samma förkunskaper.

Det första steget var då att se vilken mental bild av världskartan alla hade. Utifrån olika pusselbitar fick de klippa och klistra upp sin världskarta på ett blått papper, där det blåa ska symboliserar havet. De skulle även placera ut, väderstreck, namn på världsdelarna och 0-breddgraden och 0-längdgraden.
Det var många som kände att det var svårt, vi kommer kunna följa upp denna uppgift med en diskussion om kartor, projektioner och kartbilder. Tanken är att alla ska göra samma övning igen när vi pratat klart om kartan.

Så nu har jag en bra utgångspunkt för hur vi ska starta, en uppsjö av bra förslag på hur vi ska arbeta med kunskapskraven. För mig blir det fortsatta arbetet nu att se till att en tydlig målbild finns redan nästa lektion och upplägg hur jag kan tydliggöra språket kring målbilden och vad som måste modellas för att alla ska lyckas så bra som möjligt.

På det hela taget en positiv start med geografi 7-9 i denna grupp.




Utvecklingssamtal i speed datingformat

Efter det väldigt lyckade "helflippade"föräldramötet så fortsatte vi med att introducera nyheter för både oss själva, elever och föräldrar.

Vi är ju en skola under uppstart och vill vara modiga och prova hur man göra saker annorlunda. Inte fastna i gamla hjulspår helt enkelt.

Vi tänkte att det bästa sättet att få information om hur man ligger till och ännu viktigare hur man ska tänka och göra för att utvecklas i ett ämne är ju att få prata med experten. Det vill säga ämnesläraren.
Sagt och gjort. Eleverna arbetade själva med hjälp av mentorerna med att förbereda sina utvecklingssamtal. Det fanns en stödmall som de skulle utgå ifrån med olika punkter och frågeställningar till de olika ämnena.
Sedan delades dokumentet med lärarna som kunde gå in och läsa och ge synpunkter.

Utvecklingssamtalen gick till så att eleverna med föräldrar gick en runda där de kunde sitta med ämneslärare (alla kunde inte vara med av olika anledningar) i ca 5-7  minuter.
Eleverna lyfte då främst fram hur de skulle utvecklas i ämnet och läraren svarade och skrev in i SchoolSoft vad de kom fram till.

Utifrån mitt perspektiv kändes detta som ett lyft. Jag behövde inte prata om slöjden eller idrotten eller andra ämnen som jag inte har och inte heller kan redogöra för innehållet i. Jag fick lyfta fram specifika detaljer som kan lyfta mina elever och jag kunde sanningsenligt och professionellt bemöta frågor och funderingar. Och -ja, tiden räckte till det OM eleverna gjort sitt jobb. Tidsmässigt gick det i princip jämt upp med att ha som vanligt. Jag tänker att det kommer att gå ännu bättre om man får göra om det med en del förbättringar.

Vad kom vi fram till att vi skulle förändra eller förbättra till nästa år då? 

  • Jo, det var ju lite tight med tid mellan det att eleverna skrev sina egna dokument och det att vi skulle ha samtalen. Det måste justeras. 
  • Vi hade även gjort det så att vi lärare satt på ensamrätten till formuläret i SchoolSoft där det slutliga "protokollet" skulle hamna vilket gjorde att det blev för krångligt. Det är klart att eleverna ska skriva in sina egna förslag och att lärarna skriver in vad man kommer fram till precis nr man sitter där på samtalet. Annars blir det ju en enorm tidsåtgång för lärarna efteråt. 
  • Vi hade inte varit tillräckligt tydliga gentemot föräldrarna kring HUR de skulle vandra runt. Det måste vi också ordna.
  • Liten checklista till eleverna vilka dokument som skulle vara framme på deras dator/iPad behöver också skrivas.
I utvärderingen så var det ovanstående som kom fram OCH väldigt mycket positiva upplevelser kring att få sitta ned och prata med den läraren som faktiskt vet bäst hur det går i just det ämne man pratar. 

Vi kommer att försöka fortsätta med denna form, nästa dilemma blir hur vi gör allt eftersom vi växer och blir större.