onsdag 16 mars 2016

Utvecklingssamtal i speed datingformat

Efter det väldigt lyckade "helflippade"föräldramötet så fortsatte vi med att introducera nyheter för både oss själva, elever och föräldrar.

Vi är ju en skola under uppstart och vill vara modiga och prova hur man göra saker annorlunda. Inte fastna i gamla hjulspår helt enkelt.

Vi tänkte att det bästa sättet att få information om hur man ligger till och ännu viktigare hur man ska tänka och göra för att utvecklas i ett ämne är ju att få prata med experten. Det vill säga ämnesläraren.
Sagt och gjort. Eleverna arbetade själva med hjälp av mentorerna med att förbereda sina utvecklingssamtal. Det fanns en stödmall som de skulle utgå ifrån med olika punkter och frågeställningar till de olika ämnena.
Sedan delades dokumentet med lärarna som kunde gå in och läsa och ge synpunkter.

Utvecklingssamtalen gick till så att eleverna med föräldrar gick en runda där de kunde sitta med ämneslärare (alla kunde inte vara med av olika anledningar) i ca 5-7  minuter.
Eleverna lyfte då främst fram hur de skulle utvecklas i ämnet och läraren svarade och skrev in i SchoolSoft vad de kom fram till.

Utifrån mitt perspektiv kändes detta som ett lyft. Jag behövde inte prata om slöjden eller idrotten eller andra ämnen som jag inte har och inte heller kan redogöra för innehållet i. Jag fick lyfta fram specifika detaljer som kan lyfta mina elever och jag kunde sanningsenligt och professionellt bemöta frågor och funderingar. Och -ja, tiden räckte till det OM eleverna gjort sitt jobb. Tidsmässigt gick det i princip jämt upp med att ha som vanligt. Jag tänker att det kommer att gå ännu bättre om man får göra om det med en del förbättringar.

Vad kom vi fram till att vi skulle förändra eller förbättra till nästa år då? 

  • Jo, det var ju lite tight med tid mellan det att eleverna skrev sina egna dokument och det att vi skulle ha samtalen. Det måste justeras. 
  • Vi hade även gjort det så att vi lärare satt på ensamrätten till formuläret i SchoolSoft där det slutliga "protokollet" skulle hamna vilket gjorde att det blev för krångligt. Det är klart att eleverna ska skriva in sina egna förslag och att lärarna skriver in vad man kommer fram till precis nr man sitter där på samtalet. Annars blir det ju en enorm tidsåtgång för lärarna efteråt. 
  • Vi hade inte varit tillräckligt tydliga gentemot föräldrarna kring HUR de skulle vandra runt. Det måste vi också ordna.
  • Liten checklista till eleverna vilka dokument som skulle vara framme på deras dator/iPad behöver också skrivas.
I utvärderingen så var det ovanstående som kom fram OCH väldigt mycket positiva upplevelser kring att få sitta ned och prata med den läraren som faktiskt vet bäst hur det går i just det ämne man pratar. 

Vi kommer att försöka fortsätta med denna form, nästa dilemma blir hur vi gör allt eftersom vi växer och blir större. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar